วัดป่าผูผาสวรรค์

วัดป่าผูผาสวรรค์

ทต.ดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์