กีฬาต้านยาเสพติด ดงมูล เกมส์ ครั้งที่ 3

กีฬาต้านยาเสพติด ดงมูล เกมส์ ครั้งที่ 3  
ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2555
ณ สนามกีฬาโรงเรียนภูฮังวิทยา