โครงการท้องถิ่น ท้องที่ บูรณาการสามัคคีพัฒนา ประจำปี 2556 บ้านคำขาม หมู่ที่ 8 ตำบลดงมูล

โครงการท้องถิ่น ท้องที่ บูรณาการสามัคคีพัฒนา  ประจำปี 2556

บ้านคำขาม  หมู่ที่ 8   ตำบลดงมูล