สารจากนายก
 
 นายเชษฐ์ สนิทชน

นายกเทศมนตรีตำบลดงมูล

 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลดงมูล  โฉมใหม่

ซึ่งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เรายินดีน้อมรับคำติ และคำชม

เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึง และสะดวกสบาย